Ból mięśniowo-szkieletowy

Pobudzenie głównych spustowych punktów powięziowych jest powszechną przyczyną niestawowego bólu mięśniowo-szkieletowego. Główne spustowe punkty powięziowe to niepozorne, wyczuwalne, bardzo wrażliwe guzki w obręczach mięśni szkieletowych , które mogą być rozpoznane tylko poprzez systematyczną palpację miękkiej tkanki przez doświadczonego lekarza. Aktywacja III i IV grupy nocyceptywnych zakończeń powoduje ból w delikatnych spustowych punktach powięziowych. Jednym z mechanizmów bólu mięśniowo-szkieletowego jest sytuacja, w której jest on inicjowany poprzez nadmierne pobudzanie zewnętrznej błony zakończeń nocyceptywnych przekraczając wartość progową, co powoduje uwalnianie substancji biochemicznych, takich jak bradykinin, prostaglandin i serotonina z tkanek mięśniowych. Substancje te mogą pobudzać włókna mięśniowe III i IV grupy. Ta mieszanka biochemiczna może być także uzyskana bez wywoływania mechanicznego urazu mięśnia, ale poprzez obniżenie wartości progowej dla zakończeń nerwowych IV grupy w odpowiedzi na pobudzanie ich podczas ruchu mięśni lub elektrostymulacji TENS, powodując delikatną wrażliwość aktywnych punktów spustowych. To zjawisko jest nazywane sensytyzacją obwodową. Ciągły napływ tych substancji z głównych spustowych punktów powięziowych może zwiększyć pobudliwość neuronów rogu grzbietowego. Zjawisko to jest nazywane sensytyzacją odśrodkową. Może to powodować alodynię lub hiperalgezje (nadwrażliwość na ból) i uruchamiać poprzednio nieaktywne synapsy, skutkując powstawaniem nowych miejsc receptywnych i rzutowaniem bólu. Substancje przechowywane w zakończeniach nocyceptorów powodują także miejscowe mikrokrążenie poprzez wynaczynienie surowicy. Import za pomocą nocyceptorów jest o wiele bardziej efektywny podczas redukcji zmian neuroplastycznych w rdzeniu kręgowym niż import za pomocą skóry. Ten dynamiczny proces może fundamentalnie zmienić próg bólu, jego intensywność oraz jego odczuwalny wpływ.

Medical Star

Zastrzeżenie dotyczące pojęć medycznych: Wszelkie informacje, które mogą dotyczyć lub wpływać na zdrowie mają tylko i wyłącznie znaczenie informacyjne. Nie mogą być traktowane jako porady lecznicze.